fog-510670_1280

Poškodenie čelného skla odrazeným kameňom

Poškodenie alebo rozbitie čelného skla kameňom od okoloidúceho motorového vozidla spôsobuje problémy a vrásky na čele nejednému vodičovi.

Ideálne a viac-menej bezproblémové je, ak máte uzatvorené havarijné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie čelného skla, alebo samostatné poistenia čelného skla. V takýchto prípadoch je oprava alebo výmena čelného skla preplatená z tohto poistenia. Ak však takéto poistenie nemáte, stále je tu šanca.

Podľa stanoviska Národnej banky Slovenska, vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke, a teda za škodu na čelnom skle takto spôsobenú zodpovedá vlastník motorového vozidla, spod kolies ktorého bol kameň vymrštený. Pokiaľ má tento vlastník uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť.

Vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke, a ktorá zakladá absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu. Prevádzkovateľ, tj. vlastník motorového vozidla, sa tejto svojej zodpovednosti za vznik škody – poškodenie čelného skla, nemôže zbaviť. Prejavom prevádzky motorového vozidla je v uvedenom prípade otáčavý pohyb kolies motorového vozidla, v dôsledku ktorého dôjde k vymršteniu kameňa a vzniku škody. Aj keď kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Prevádzka motorového vozidla je teda príčinou vymrštenia kameňa, ktorý nárazom do čelného skla spôsobí škodu.

Uvedené stanovisko NBS však nie je právne záväzné, poisťovne ho málokedy rešpektujú a poistnému plneniu sa bránia. Odôvodňujú to tým, že nie je možné zistiť vinníka, alebo že došlo k pochybeniu zo strany poškodeného a pod.

Ako teda postupovať v prípade poškodenia čelného skla vymrštením kameňa spod kolies okoloidúceho auta?

Ideálnym riešením je, ak máte kameru na palubnej doske alebo čelnom skle motorového vozidla a celú situáciu priamo zdokumentujete (samotný priebeh škodovej udalosti, evidenčné číslo vozidla a teda aj vinníka, apod.).

Ďalšou možnosťou je zastaviť vinníka a požiadať ho, aby Vám svoju vinu písomne uznal, zavolať políciu a spísať zápisnicu, prípadne si zabezpečiť svedkov, ktorí by potvrdili, že kamienok bol vymrštený od daného konkrétneho vozidla. Ak to nie je možné, skúste si aspoň zaznačiť evidenčné číslo vozidla vinníka. Následné je potrebné nahlásiť poistnú udalosť poisťovni vinníka a počkať si na výsledok šetrenia.

Ak poisťovňa odmietne uhradiť takúto škodu spôsobenú na čelnom skle z povinného zmluvného poistenia vinníka, poškodený má dve možnosti:

  1. obrátiť sa na NBS so sťažnosťou na poisťovňu alebo
  2. riešiť situáciu súdnou cestou.

Prvá možnosť, sťažnosť na činnosť poisťovne podaná NBS, je v konečnom dôsledku len predprípravou na riešenie situácie súdnou cestou, pretože stanovisko NBS nemôže prinútiť poisťovňu, aby uhradila klientovi škodu, môže len začať konanie voči poisťovni, to však úhradu škody ako takej nezabezpečí. Stanovisko NBS je zároveň vhodným podkladom k rozhodovacej činnosti súdov, v prípade riešenia situácie súdnou cestou, tj. podania žaloby voči poisťovni na príslušnom súde. Tento spôsob býva zväčša najúčinnejším prostriedkom získania poistného plnenia a úhrady škody na čelnom skle.

 

Ilustračné foto: Pixabay

Publikované v Motorové vozidlá, Poisťovne, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás.