Choroba z povolania

V dnešnom svete, je ťažké si nájsť prácu, ktorá by človeka bavila a zároveň uživila, ak nie takmer nemožné, a keďže účty je nevyhnutné platiť včas a v plnej výške, ľudia sú ochotní sa zamestnávať aj v náročnejších prácach, pri vykonávaní ktorých môže dochádzať k úrazom, alebo trvalým poškodeniam zdravia ktoré sa prejavia vo forme choroby z povolania. V roku 2015 bolo na […]

Pracovný úraz. Pomôžeme Vám.

Stal sa Vám úraz pri výkone povolania, avšak neviete ako postupovať? Aké máte nároky, a voči komu, a či vôbec ide o pracovný úraz? O pracovný úraz ide, ak k poškodeniu zdravia dôjde na pracovisku, ale čo ak pracujete napríklad ako telocvikár, idete na lyžiarky výcvik so žiakmi, pri lyžovaní nabehnete na ľad či kameň a k úrazu prídete tam? Zákonník […]