Dovolenka, neskorý nástup pre nevoľnosť a cestovné poistenie

V súčasnej dobe väčšina z nás vedie uponáhľaný život, ktorý však môže priniesť aj rôzne neočakávané a náhle udalosti, či už neočakávaná choroba, úraz, alebo poškodenie majetku. Práve preto mnohí z nás na tieto udalosti myslia vopred a zodpovedne si uhradia cestovné poistenie, v dobrej viere, že ak dôjde k vzniku týchto situácií, poisťovňa im pomôže. Čo však čert nechcel, skutočne dôjde […]

VEREJNÝ PRÍSĽUB V RÁMCI PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ktoré často býva zjednodušene označované ako ,,PZP-čko“  dôverne poznajú všetci motoristi. Je všeobecne známe, že tento druh neživotného poistenia kryje škody poškodenému, ktoré mu vzniknú v dôsledku dopravnej nehody spôsobenej iným vodičom. Predstavte si však situáciu, že počas náhlej letnej búrky Vám na Vaše auto, ktoré […]

Oprava vozidla a interná faktúra

Predstavte si situáciu, že ste majiteľom autoservisu-opravovne, kde k Vám denno-denne chodia nešťastní ľudia s poškodenými motorovými vozidlami, či už v dôsledku dopravných nehôd, alebo cudzieho vandalizmu, či prírodných katastrof. Títo poškodení, ktorí vyhľadajú Vaše odborné služby, majú uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, alebo havarijne poistenie s niektorou poisťovňou poskytujúcou tieto […]

Dopravná nehoda, totálna škoda.

Škodová udalosť ako dôsledok stretu motorových vozidiel je naozaj ošemetná záležitosť. V tom lepšom prípade dochádza “len” k poškodeniu vozidla bez ujmy na zdraví účastníkov nehody. V takejto situácii sa prirodzene spoliehate na to, že náklady spojené s opravou vášho poškodeného vozidla budú v celom rozsahu pokryté poisťovňou, v ktorej je vinník nehody povinne zmluvne […]

Cestovné poistenie a poistenie storno poplatkov

Ochorelo vám dieťa v deň, keď ste mali odletieť na dovolenku alebo sa vám nečakane zhoršil zdravotný stav v deň odletu? Podobnej situácii by sa určite každý z nás najradšej vyhol, no ide o okolnosti, ktoré sa niekedy nedajú ovplyvniť. Čo teda robiť v prípade ak sa tak už stalo? Nastane napríklad situácia, že dnes […]

Spadli ste na rozbitých schodoch v meste, na ulici?

Určite to poznáte, je zima, všade je námraza, sneh, pod nohami sa vám kĺže zem a pri schádzaní zo schodov, aj keď dávate veľký pozor sa pošmyknete a spadnete. Alebo sa vyberiete v lete na prechádzku, kedy si chcete užiť príjemné teplé počasie ale na neupravených schodoch v meste stratíte rovnováhu a letíte na zem. V jeseni sú zas […]

Prípad škody spôsobenej spadnutým stromom

Pravdepodobne každý z nás sa už s takouto situáciou vo svojom živote stretol. Auto stojace na parkovisku, prípadne idúce po ceste je poškodené v dôsledku pádu stromu, prípadne jeho časti. Silná víchrica, sneženie, blesk či iné prírodné sily sú spôsobilé napomôcť k vzniku škody. Je prirodzené, že majiteľ takto poškodeného vozidla chce za spôsobenú škodu náhradu. Je to […]

Pracovný úraz. Pomôžeme Vám.

Stal sa Vám úraz pri výkone povolania, avšak neviete ako postupovať? Aké máte nároky, a voči komu, a či vôbec ide o pracovný úraz? O pracovný úraz ide, ak k poškodeniu zdravia dôjde na pracovisku, ale čo ak pracujete napríklad ako telocvikár, idete na lyžiarky výcvik so žiakmi, pri lyžovaní nabehnete na ľad či kameň a k úrazu prídete tam? Zákonník […]

(Ne)dôvodné krátenie poistného plnenia.

(Ne)dôvodné krátenie poistného plnenia v prípade „poistenia zodpovednosti“ Motorizácia uľahčuje náš každodenný život, pomáha nám s nákupmi, dovolenkami, biznisom, pomerne jednoducho a rýchlo, no niekedy sa pritrafí aj nepríjemnejšia situácia, označovaná nie až tak vábnym pojmom „škodová udalosť“. Predstavme si situáciu, kedy otvorením dverí na motorovom vozidle došlo k poškodeniu iného motorového vozidla. Situácia sa zdokumentuje, auto sa nechá […]

Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Výška náhrady sa určuje na základe celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia (,,ďalej len SSU“) ohodnotilo v lekárskom posudku. Určuje sa sumou 2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom vznikol poškodenému nárok na náhradu (výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom […]