Cestovné poistenie a poistenie storno poplatkov

Ochorelo vám dieťa v deň, keď ste mali odletieť na dovolenku alebo sa vám nečakane zhoršil zdravotný stav v deň odletu? Podobnej situácii by sa určite každý z nás najradšej vyhol, no ide o okolnosti, ktoré sa niekedy nedajú ovplyvniť. Čo teda robiť v prípade ak sa tak už stalo?

Nastane napríklad situácia, že dnes máte odletieť z Budapešti na dovolenku do Turecka. Vlastnou dopravou pricestujete na miesto odletu a tam vaše dieťa náhle ochorie, začne zvracať a jeho stav sa v krátkom čase nezlepšuje. Z pochopiteľných dôvodov  letecká spoločnosť odmietne prepraviť vaše dieťa v takomto stave a vy ste nútení zrušiť letenky a vrátiť sa domov aby dieťa mohol vyšetriť jeho lekár.

So zrušením akejkoľvek služby sú tradične spojené rôzne druhy poplatkov, v závislosti od konkrétnej situácie a od poskytovateľa služby, ktoré sa súhrnne označujú ako storno poplatky. Cestovné kancelárie bežne ponúkajú v rámci cestovného poistenia aj poistenie stornovacích poplatkov, a teda z uvedeného vyplýva, že poplatky, ktoré ste platili na letisku za zrušenie leteniek by vám mala poisťovňa preplatiť na základe cestovného poistenia.

Čo však v prípade, že po návrate domov, lekár vaše dieťa vyšetrí, zistí, že stav dieťaťa nie je vážny a vďaka liečbe je už na druhý deň v poriadku, schopné odcestovať. Keďže nie je dôvod zrušiť celú dovolenku, opäť si kúpite nové letenky a v mieste ubytovania len oznámite, že prídete o deň neskôr.

To, že ste na dovolenku opätovne vycestovali a nebola úplne zrušená nemení nič na skutočnosti, že za zrušenie pôvodných leteniek, prípadne za ubytovanie o deň neskôr ste zaplatili poplatky za zrušenie týchto služieb. Napriek tomu poisťovne často zamietajú takéto uplatňované nároky s odôvodnením, že nejde o storno poplatky v rámci cestovného poistenia a náhradu nevyplatia vôbec alebo len sčasti. Príčinou môže byť, že letecká spoločnosť tento poplatok nenazve priamo "storno poplatok" ale iným názvom, z čoho poisťovňa vyvodí, že o storno poplatok sa nejedná.  Niekedy dokonca odmietajú, že by cestovné poistenie zahŕňalo aj storno leteniek napriek tomu, že tieto služby vyslovene ponúkajú napríklad na internete.

V takomto prípade sa určite nemusíte vzdať a zmieriť sa s tým, že spomínané výdavky navyše, v súvislosti so zrušením leteniek a zmenou dĺžky pobytu, vám nikto nenahradí. Vykladanie pojmu storno poplatok netreba nechať na poisťovne, pretože pri jeho posudzovaní nie je dôležité pomenovanie, ale obsah alebo povaha daného poplatku. Je preto vhodné obrátiť sa na súd, kde máte vysokú šancu na úspech, pretože súdy sa s účelovými výkladmi pojmov poisťovní nemusia stotožniť .

Posted in Motorové vozidlá, Poisťovne, Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás.