Máte tieto informácie o nemajetkovej ujme?

Nemajetková ujma Asi každý z nás si vie predstaviť čo sa skrýva pod pojmom majetková ujma – napr. v súvislosti so živelnou udalosťou to môže byť zničené auto, poškodené osobné veci, vodou zničená nehnuteľnosť a pod. Čo sa však skrýva pod pojmom nemajetková ujma, si ozrejmíme v tomto článku. Nemajetková ujma stručne zhrnuté, je prípad, keď nedovolený zásah nesmeruje […]

Ak sa Vaša dovolenka zmení na horor

Stalo sa aj Vám, že z vysnívanej dovolenky pri mori sa stala hotová katastrofa? Je v poriadku, ak ste mali zaplatený štvorhviezdičkový hotel, no napriek tomu dovolenku trávite v trojhviezdičkovom? Namiesto výhľadu na more máte výhľad na stromy, pláž vzdialená 100 metrov je v skutočnosti vzdialená jeden kilometer nehovoriac o tom, že v hoteli Vám […]

Aké nároky môžete uplatniť cez PZP vinníka nehody?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je upravené zákonom č. 381/2001 Z.z. Podľa tohto zákona ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Avšak, práve na základe PZP nahrádza škodu spôsobenú škodcom poisťovňa, s ktorou má škodca uzavretú poistnú […]

Dopravná nehoda a postup pri jej riešení

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej a) sa usmrtí alebo zraní osoba, b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, c) uniknú nebezpečné veci alebo d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme […]