Dovolenka, neskorý nástup pre nevoľnosť a cestovné poistenie

V súčasnej dobe väčšina z nás vedie uponáhľaný život, ktorý však môže priniesť aj rôzne neočakávané a náhle udalosti, či už neočakávaná choroba, úraz, alebo poškodenie majetku. Práve preto mnohí z nás na tieto udalosti myslia vopred a zodpovedne si uhradia cestovné poistenie, v dobrej viere, že ak dôjde k vzniku týchto situácií, poisťovňa im pomôže. Čo však čert nechcel, skutočne dôjde či už k ohrozeniu zdravia alebo majetku, teda poistnej udalosti.  V snahe zabrániť vzniku nepriaznivých následkov vykonáte všetky možné opatrenia, no poisťovňa Vám vzniknuté náklady nepreplatí, s jednoduchým „odbitím“, že tieto náklady nezapadajú do uzavretého poistenia.

Čo môžete robiť v takejto situácii, kedy máte právo na úhradu takýchto nákladov, ako sa môžete brániť?

Pre priblíženie problematiky použijeme situáciu, v ktorej sa môže ocitnúť každý z nás.

Po dlhom čase bez oddychu a vyťažení v práci, odchádzate na dovolenku do zahraničia – zájazd pri mori v Španielsku. Samozrejme uzavriete cestovné poistenie, ktoré bude zahŕňať poistenie liečebných nákladov v zahraničí, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie storno poplatkov za zrušenie zájazdu a zabezpečenie rôznych asistenčných služieb.

Cestou na letisko príde Vám alebo Vášmu spolucestujúcemu zle, pričom nevoľnosť je tak závažná, že jednoducho nemôžete cestovať ďalej. Nachádzate sa v Rakúsku, neovládate nemecký jazyk. V snahe zachrániť čo sa dá, čo najrýchlejšie a s čo najmenšími nákladmi, sa vrátite domov, absolvujete ošetrenie u svojho lekára. Na druhý deň sa zdravotný stav zlepší natoľko, že môžete vycestovať a užiť si zaslúžený oddych, teda aspoň ten čas do konca uhradeného pobytu.

Zrušili ste pôvodný let a zakúpili si novú letenku, zrušili ste jeden deň ubytovacích služieb z dovolenky. Po absolvovaní týchto nepriaznivých úkonov si konečne užijete svoju dovolenku. Po návrate domov si tieto náklady uplatníte v poisťovni, avšak tá sa rozhodla, že Vám ich nepreplatí, keďže jednoducho podľa nej nie sú kryté platnou zmluvou.

Neakceptujte takýto postup poisťovne, ktorým Vás chce jednoducho odbiť! Na úhradu takýchto nákladov máte v uvedenom prípade právo, aj keď ich v zmysle poistných podmienok nemožno zaradiť do Vami uzatvorenej poistnej zmluvy. Ide totiž o náklady, ktoré ste účelne vynaložili a ktorých náhradu vám priznáva priamo Občiansky zákonník.

Uvedená zákonná úprava bola prijatá práve z dôvodu, aby napomohla poisteným v uvedených prípadoch, keď svojou aktivitou a duchaprítomnosťou zabránia vzniku väčších škôd na majetku, zdraví, čím zároveň aj ušetria náklady pre poisťovňu.

Nenechajte sa tak v prípade, ak máte pocit, že ste skutočne postupovali tak, aby ste minimalizovali následky poistnej udalosti, odbiť poisťovňou. Každý prípad je individuálny a vyžaduje dôkladné posúdenie.

Je však nevyhnutné, aby poisťovne postupovali v súlade so zákonom a samotným zmyslom poistenia, ktorým je práve prenos negatívnych dopadov a dôsledkov poistných udalostí z poisteného na poisťovňu. Ak tak poisťovňa nekoná a poškodzuje tým Vaše práva musíte uplatniť svoj nárok v konaní pred súdom.

Nie je možné, aby poisťovne neboli postihované za svoje konanie, ktorým poškodzujú svojich klientov. Preto nás neváhajte kontaktovať! Pomôžeme Vám s vymáhaním Vášho nároku voči poisťovni, a to či už mimosúdnou alebo následne aj súdnou cestou tak, aby ste dostali to, čo Vám právom patrí.

Posted in Prečítajte si o prípadoch, ktoré sa mohli týkať aj Vás.