O projekte odskodne-nehody.sk

Naša spoločnosť zabezpečuje získavanie odškodného pre svojich klientov. V mnohých situáciách sú ľudia ukrátení na svojich právach, nemajú však dostatočné informácie o tom, či môžu mať právo na odškodné. My Vám tieto informácie bezplatne poskytneme, a zároveň urobíme maximum pre získanie odškodného pre Vás.

Len kvalitné služby.

Zabezpečíme poskytnutie kvalitných služieb, odborného posúdenia Vášho nároku a jeho vymáhanie.

Súhra odbornosti.

Spolupracujeme so znalcami, lekármi, právnikmi a bývalými zamestnancami poisťovní. Súhrou týchto ľudí sa snažíme zabezpečiť Vaše silné postavenie voči poisťovni.

Spravodlivosť.

Máme cit pre spravodlivosť. Preto sa snažíme, aby ste sa nenechali ukrátiť o to, čo Vám právom z poistenia patrí.