Bývanie | poistenie domácnosti

Máte uzavreté poistenie domácnosti a stala sa Vám škoda? Stáva sa, že poisťovňa odmieta uhradiť poistné plnenie.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na rôzne udalosti – poškodenie Vášho majetku v byte živelnou pohromou, krádež Vášho majetku z domácnosti, alebo ak ktokoľvek Vám Vaše zariadenie bytu poškodí alebo zničí, rozbije okná, dvere.

Máte nové okná, nové obkladačky, nové plávajúce podlahy a sused Vás vytopí a poškodí zariadenia bytu? Či sa stane požiar v susednom byte a poškodí dym Vaše tapety, maľby, obraz?

Mnoho ľudí nemá dostatok informácií o tom, či si môžu nárokovať na poistné plnenie pri škode na zariadení Vášho bytu. My Vám tieto informácie poskytneme.

Môžete mať právo na odškodné.