Doprava a cestovanie | strata batožiny

Stratili Vám batožinu? Bola Vaša batožina pri cestovaní poškodená a to napriek tomu, že bola uložená mimo Vašu kontrolu do batožinových častí vozidla a to napriek tomu, že ste za ňu riadne zaplatili?

Meškal Váš autobus a Vy ste kvôli nemu nestihli lietadlo alebo iný spoj, na ktorý ste mali zakúpený lístok? Neboli v dopravnom prostriedku zabezpečené služby, ktoré Vám boli pri kúpe lístka garantované?

Cestovanie je každodennou súčasťou nášho života a v dopravných prostriedkoch trávime množstvo času. Hoci si to neuvedomujeme, niekedy už len nastúpením do dopravného prostriedku sme uzatvorili s dopravcom zmluvu.

Nie vždy však dopravca aj dodržuje podmienky takejto zmluvy a neraz z toho vyplývajú nároky, o ktorých ľudia, nevyznajúci sa v spletitých cestách právnych noriem, ani len netušia. V prípade, že ste počas prepravy utrpeli akýkoľvek druh majetkovej ujmy alebo ujmy na zdraví, alebo neboli splnené povinnosti prepravcu, ktoré pri kúpe lístkov prehlasoval, neváhajte sa nám ozvať.