Doprava a cestovanie | strata batožiny

Stratili Vám batožinu? Bola Vaša batožina pri cestovaní poškodená a to napriek tomu, že bola uložená mimo Vašu kontrolu do batožinových častí vozidla a to napriek tomu, že ste za ňu riadne zaplatili?

Meškal Váš autobus a Vy ste kvôli nemu nestihli lietadlo alebo iný spoj, na ktorý ste mali zakúpený lístok? Neboli v dopravnom prostriedku zabezpečené služby, ktoré Vám boli pri kúpe lístka garantované?

Cestovanie je každodennou súčasťou nášho života a v dopravných prostriedkoch trávime množstvo času. Hoci si to neuvedomujeme, niekedy už len nastúpením do dopravného prostriedku sme uzatvorili s dopravcom zmluvu.

Nie vždy však dopravca aj dodržuje podmienky takejto zmluvy a neraz z toho vyplývajú nároky, o ktorých ľudia, nevyznajúci sa v spletitých cestách právnych noriem, ani len netušia. V prípade, že ste počas prepravy utrpeli akýkoľvek druh majetkovej ujmy alebo ujmy na zdraví, alebo neboli splnené povinnosti prepravcu, ktoré pri kúpe lístkov prehlasoval, neváhajte sa nám ozvať.

Vaše prípadné nároky zadarmo posúdime.