Kúpa družstevného bytu

Rozhodli ste sa odkúpiť družstevný byt do svojho vlastníctva, no bytové družstvo podmienilo jeho prevod rôznymi poplatkami, ktoré sa odlišujú od poplatkov správnych a notárskych?

Zaplatili ste „urýchľovací“ alebo obdobný poplatok pri prevode Vášho bytu do osobného vlastníctva?

Je viac než pravdepodobné, že bytové družstvo zneužilo nejasnosť zákona vo svoj prospech a Vy ste boli nútení pre plynulosť a vyhnutie sa obštrukciám zo strany bytového družstva zaplatiť peniaze, ktoré od Vás družstvo nemohlo požadovať.

Bráňte svoje zákonné nároky a kontaktujte nás.