Poisťovne|nároky z poistných udalostí

V súčasnej dobe neustálej neistoty, kedy na Vás z každej reklamy informujú o nebezpečenstvách, úrazoch, chorobách a hroziacich škodách, má človek potrebu chrániť hodnoty ako sú zdravie, majetok a život, alebo aspoň kompenzovať akékoľvek ujmy na nich.

Jedným z faktorov, bez ktorých si väčšina z nás ani nevie predstaviť existovať je poistenie a v dnešnej dobe je veru možné poistiť skutočne čokoľvek. Napriek tomu ľudia ostávajú často prekvapení, keď skutočne poistná udalosť nastane, splnili všetky podmienky pre priznanie finančných nárokov a napriek tomu im poisťovňa nevyplatí nič, alebo len krátené sumy.

Tieto skutočnosti sa týkajú naozaj každodenného života a každý z nás ich už zažil, či už ide o vodičov, ktorým odpočítali amortizáciu, vlastníkov servisov, ktorým neboli priznané rovnaké podmienky ako „autorizovaným“ servisom pri vyúčtovaní normohodín, pri úrazoch kedy neboli vyplatené nároky vyplývajúce zo zhoršenia zdravotného stavu, a iné patálie pri ďalších nespočetných druhoch poistenia, či už majetku, osôb alebo zodpovednosti.

V prípade, že aj Vy patríte medzi osoby, ktorým neboli vyplatené ich nároky z poistných udalostí, alebo si myslíte, že tieto nároky Vám mali byť vyplatené alebo rozhodne v inej finančnej výške, neváhajte nás kontaktovať.