Pozemok

Užíva poľnohospodárske družstvo alebo urbariát Váš pozemok a Vy ste za posledné roky od nich nevideli ani cent, alebo len „drobné“?

Ľudia si často neuvedomujú, že napriek zmluve s družstvami, jednotlivé pozemky, resp. ich časti v prípade spoluvlastníctva sú stále ich vlastníctvom a predstavujú nemalý hospodársky úžitok.

V prípade, že aj Váš pozemok je v užívaní tretích osôb a Vy z takéhoto užívania nemáte žiaden osoh, kontaktujte nás. Posúdime zmluvy, ktoré ste uzavreli s družstvom alebo urbariátom a navrhneme Vám následne postup vo veci.