Reštitúcie

Boli ste Vy alebo Vaši príbuzní zbavení vlastníctva k poľnohospodárskej alebo lesnej pôde za čias minulého režimu a reštitučné konanie, napriek tomu, že ubehlo viac ako dvadsať rokov, stále trvá?

Nemôžete sa domôcť svojich vlastníckych práv k pozemkom hoci na nich máte legálny nárok a štát napriek tomu nekoná?

Viete, že takýto postup môže byť nezákonný a Vám z toho vyplývajú finančné nároky?

V prípade, že sa Vás uvedené dotýka, alebo si len myslíte, že postup štátu je zdĺhavý a obmedzujúci Vaše vlastnícke práva, kontaktujte nás. Vaše nároky posúdime a po dohode preberieme Vaše právne zastúpenie pre potreby ich bránenia.