Škoda na motorovom vozidle

Boli ste účastníkom dopravnej nehody a máte poškodené motorové vozidlo?

Dôverne poznáme situácie, kedy ste si uplatnili škodu z PZP motorového vozidla vinníka alebo z havarijnej poistky, avšak následne poisťovňa odmieta preplatiť celú výšku opravy Vášho auta. Vôbec ste nehodu nezavinili, napriek tomu si musíte opraviť vozidlo na vlastné náklady a ani Vám poisťovňa nepreplatí celú výšku opravy. Takýchto prípadov je mnoho.

Pri škode na motorovom vozidle môžete mať právo na náhradu:

škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením,
ušlého zisku.
Nebuďte pasívny, domáhajte sa adekvátneho poistného plnenia, a preto neváhajte a kontaktujte nás!

Alebo ste si našli poškodené motorové vozidlo na parkovisku, ste havarijne poistený, ale poisťovňa zníži poistné plnenie? Prečo to nechať tak, keď Vám posúdime Váš prípad.