Škoda na zdraví

Žiaľ, sú situácie, kedy sa v dôsledku zhody okolností a nešťastnej situácie nastane dôjde k poškodenie zdravia.

Zdravie ako to najcennejšie, čo človek má, je chránené zákonom a zákon, v prípade poškodenia zdravia, Vám poskytuje práva na finančné odškodnenie.

Častokrát sa subjekty zodpovedné za poškodenie zdravia snažia vyhnúť svojej povinnosti poskytnúť odškodné a tvrdia, že nie sú zodpovední.

Môže ísť o rôzne situácie, kedy by ste možno nepredpokladali vôbec fakt, že právo na finančné odškodné máte – napríklad pošmyknutie sa v obchodnom centre na neoznačenej mokrej dlážke, alebo sa Vám to stane v práci, na ulici spadne sneh, spôsobí úraz,…

Obráťte sa na nás a my Vám pomôžeme získať finančnú satisfakciu.

Môže nastať aj prípad, kedy Vám poškodenie zdravia spôsobil lekár. Lekári sú povinní dodržiavať zákonné povinnosti, preto ak ste názoru, že lekár svoje povinnosti zanedbal, obráťte sa na nás.

Ak skutočne došlo k poškodeniu zdravia v dôsledku zanedbania povinností lekárom, môžete mať právo na odškodné.

Pri škode na zdraví môžete mať nárok na:

– bolestné
– náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia
– náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením
– náhradu za stratu na zárobku a dôchodku
– nemajetkovú ujmu v peniazoch