Úrazy

Neupravený chodník? Spadnutý sneh? Dopravná nehoda? Útok človeka, psa alebo iných zvierat?

Boli ste obeťou vyššie spomínaných alebo iných obdobných udalostí vyplývajúcich z ľudskej nedbanlivosti alebo úmyslu a bola Vám nimi spôsobená ujma na zdraví a napriek tomu Vám nebola nahradená škody nimi spôsobená? Boli ste poistení, no poisťovňa rozhodla, že Vám náhrada nepatrí, alebo patrí, ale v oveľa nižšej výške než si myslíte, že máte nárok?

Zdravie je pre človeka to najvzácnejšie a najdrahšie čo môže mať. Napriek tomu sa v živote stávajú udalosti, ktoré zdravie poznačia alebo ohrozia a ktoré majú dopad na život Váš a Vašej rodiny.

Z nich vyplýva množstvo nárokov, o ktorých človek nemajúci znalosť v dnešných spletitých a zložitých právnych normách, nemôže mať prehľad. Navyše, ujmy na zdraví často doznievajú aj dávno po tom, čo k úrazu došlo.

Ak ste boli poškodení na zdraví a napriek tomu máte pocit, že Vaša ujma nebola dostatočne kompenzovaná, ak sa Vám zhoršil zdravotný stav vyplývajúci z poškodenia zdravia v minulosti alebo si myslíte, že kompetentné inštitúcie nezhodnotili Váš zdravotný stav v súlade so zákonom, kontaktujte nás.