Ušlý zisk pre autopožičovne.

Možnosť vymáhať ušlý zisk pre autopožičovne.

Poznáte nepríjemnosti spojené s tým keď je jedno, či viac áut z Vašej firemnej flotily nepojazdné a škodovú udalosť nespôsobil Váš klient ale tretia strana? Auto stojí v servise a Vy prichádzate o výnosy z jeho prenájmu, ktoré možno dôvodne očakávať, a ktoré by nastali, ak by ku škode nedošlo.

Pre ilustráciu si uvedieme príklad. Vaše auto, ktoré prenajímate, je schopné za jeden rok prevádzky vyprodukovať priemerne určitý zisk.

Z dôvodu škodovej udalosti (kolízie), ktorá bola zavinená treťou stranou a za ktorú Váš klient (nájomca Vášho vozidla) v žiadnom prípade nezodpovedal, auto je nepojazdné a opravy v servise zaberú jeden celý mesiac. Tento stratený mesiac v servise, predstavuje dobu, po ktorú nemôžte auto prenajímať, a preto prichádzate o jednomesačný zisk z prenájmu vozidla.

Takéto  položky nie sú zanedbateľné a čo je najdôležitejšie, sú aj právne vymožiteľné. Netreba to nechať len tak a kontaktovať našich kvalifikovaných odborníkov, ktorý Vám radi pomôžu získať Váš ušlý zisk, na ktorý máte nárok. Môžte si jeho náhradu uplatniť z povinného zmluvného poistenia vinníka.

Je však nutné dôkladne preukázať vysokú mieru pravdepodobnosti, že zisk by ste mali, resp. reálne dosiahli. Totiž, náhrada ušlého zisku nevychádza z toho, že auto by ste hypoteticky v mesiaci, kedy bolo v oprave, prenajali. Na to sme tu však už my a vieme Vám pomôcť a poradiť ako správne nastaviť prenajímanie vozidiel, aby ste v prípade škodovej udalosti, vedeli správne a dôkladne preukázať, že Vám ušiel zisk a pomôžeme Vám ho vymôcť od poisťovne.

Posted in Motorové vozidlá, Poisťovne, Ušlý zisk.